Ełczanie zbiorą książki dla więzniów i aresztantów

Napisane przez poniedziałek, 20 styczeń 2020 05:33

ZBIÓRKA KSIĄŻEK DLA WIĘŹNIÓW I  ARESZTANTÓW W RAMACH PROJEKTU "NAZYWAM SIĘ EŁCZANIN"

Agresja nie zmieni nic, walka nic nie zmieni, forsowanie swoich racji nic nie zmieni. Projekt jest odpowiedzią Ełczan na mowę nienawiści  i minione wydarzenia w Gdańsku. Akcję wraz z Fundacją Odpowiedzialni Za Marzenia współorganizują redaktorzy i dziennikarze lokalnych mediów: Radio 5, Portal Dzień Dobry Ełk, Rozmaitości Ełckie oraz Klub MKS Mazur Ełk. Projekt „Nazywam się Ełczanin ” współfinansowany jest ze środków Gminy Miasta Ełk.

Na facebooku, w Internecie, w rozmowach i zgiełku codziennym - agresja, ocenianie, wulgaryzmy. Tracimy czas w walce o swoją racje i słuszność punktu widzenia, a przez to...nic nie robimy! Agresja nie zmieni nic, walka nic nie zmieni, forsowanie swoich racji nic nie zmieni. Projekt jest odpowiedzią na minione wydarzenia z Gdańska, które powinny koncentrować naszą uwagę na tym co zrobić jeszcze się da, co zrobić można, bo czasu już nie cofniemy. Przed oczami mamy nożownika, szaleńca z Gdańska i jego wielkie nieszczęście osobiste przez które odebrał komuś życie. Odpowiedzieć możemy tylko w jeden sposób - empatią - próbą szukania rozwiązania by coś w realnie zmienić, jednocześnie mówiąc głośno "nie" nienawiści. Wiceprezydent Gdańska po śmierci Prezydenta Pawła Adamowicza pojechał do matki zabójcy, która też jest jego ofiarą, zaoferował pomoc miasta, rozbroił nienawiść, która mogłaby powiększyć liczbę niewinnych ofiar. Dla nas to przykład odpowiednich zachowań prospołecznych i jasnego komunikatu w odpowiedzi na wszelkie akty nienawiści.

Serdecznie zachęcamy Was do włączenia się w zbiórkę książek. Zebrane książki trafią do aresztów śledczych i więzień  na terenie naszego województwa. Zbieramy książki dla osób dorosłych. Preferowane są pozycje wspomagające resocjalizację. Możecie także oddawać książki dla dzieci (bajki i baśnie). Pozycje dla dzieci zostaną wykorzystane w areszcie śledczym w Suwałkach do akcji "Czytam dla Ciebie". Głównym celem projektu jest pomoc w utrzymaniu więzi rodzinnych między dziećmi, a przebywającymi w jednostkach penitencjarnych rodzicami. Projekt polega na nagraniu czytanej przez osadzonego bajki, utrwalonej na płycie CD wraz z podkładem muzycznym, która następnie jest wysyłana do dziecka osoby przebywającej w izolacji więziennej. Wraz z płytą dzieci skazanych otrzymywać będą książki (bajki, baśnie), które przekażecie. 

Wiele osób w podejściu do więźniów wywiesza "białą flagę": „Z tobą nie da się już nic zrobić”. Dobre spotkania, rozmowy, ciepłe gesty w stronę drugiego człowieka wnoszą bardzo często w życie innych niewyobrażalne zmiany. Bez względu na miejsce, status, położenie, każdy z nas zachowuje prawo do godności i człowieczeństwa. Bardzo łatwo wykluczyć, skrytykować, ocenić postępowanie drugiego człowieka, użyć agresji, znienawidzić, ale o wiele trudniej jest zaakceptować to, że ludzie są różni, że warto dać im szansę na zmianę. Książka, najpiękniejszy i najtańszy bilet do świata kultury to także swoisty pretekst do obcowania z drugim człowiekiem, także tym "innym".

Zgodnie z polskimi przepisami każdy zakład karny ma obowiązek prowadzenia biblioteki. Chociaż książki stanowią jedno z najskuteczniejszych narzędzie wspomagających proces resocjalizacji - służba więzienna nie ma środków na odnawianie przestarzałych księgozbiorów. W większości więzień biblioteki wyposażone są w stare, niekompletne i „nie wnoszące nic ” w resocjalizację więźniów egzemplarze. Książki mogą być szansą na zmianę postrzegania, mentalności i postępowania (mogą także wpływać m.in. na rozwój komunikatywności, kreatywności, wyobraźni, poszerzenia zasobu słownictwa, znajomości ortografii, pamięci itp. ). Książka ma znaczny wpływ na tworzenie pozytywnych wzorów zachowań dostarczając więźniom motywacji do wypracowania pożądanego modelu postępowania.

POZYCJE CHĘTNIE CZYTANE  PRZEZ WIĘZNIÓW I ARESZTANTÓW: 

1. Reportaż, dokument, publicystyka 
2. Wywiady, wspomnienia ( począwszy od Michelle Obama nowość, poprzez Szaflarską, wywiad ze Stasiukiem, Rojek inaczej, Torańska i inne)
3. Historia, Polityka, Społeczeństwo
4. Biografie
5. Beletrystyka, literatura piękna 
6. Kryminał, sensacja 
7. Poezja, Dramat, Aforyzmy
8. Literatura podróżnicza 

TU MOŻESZ ODDAĆ KSIĄŻKI:

  • Radio 5 Ełk, ul. Małeckich 2 
  • ul. Sikorskiego 5a/35 (bursa, MKS Mazur Ełk)
  • Zadzwonić - odbierzemy je od Ciebie pod wskazanym adresem, w umówionym terminie tel. tel. 511 – 589- 675
  • Wysłać na adres: ul. Nadjeziorna 23/54, Ełk

 Serdecznie zachęcamy do włączenia się w akcję!    

wiezien3

wiezien1

wiezien7

wiezień4

adamowicz2

Monika Drobińska

 " To nie sztuka wytrenować sobie mózg.Sztuka sprawić, by rozumiał ludzi, By pozwolił nam się wsłuchać w deszczu plusk,By nie budził z marzeń nas jak budzik. To nie sztuka skonstruować superplan,Wszystko z góry mieć zaplanowane.Sztuka z losem grę prowadząc sam na sam, Nie bać się przegranej i wygranej. To nie sztuka bijąc głośno w głośny gong, Nóg tysiące zmusić do tupotu. Sztuka skomponować tak ulotny song, Co bezskrzydłym da przyjemność lotu".

A. Majewska