Magdalena Gardocka

Magdalena Gardocka

"Człowiek zdolny jest zmienić świat na lepsze tylko wtedy, gdy jest to możliwe, może natomiast zmienić siebie na lepsze zawsze, gdy tylko jest to konieczne".

Viktor E. Frankl – Człowiek w poszukiwaniu sensu